Värme - Vatten - El

Värme

Uppvärmningskällan hos Famera Bostäder är fjärrvärme, vilket är ett för miljön relativt bra alternativ. Sedan vi 2014 installerade pump med värmeåtervinning så har vi minskat förbrukningen med ca 20%. Temperaturen i våra lägenheter regleras av en termostat, som känner av temperaturen utomhus, för att tillhandahålla en jämn och behaglig inomhustemperatur. Den temperatur som eftersträvas under dagtid är 20 grader. Värmen ingår i din hyreskostnad.

Vatten

Massor av vatten går åt när vi badar, duschar, tvättar och lagar mat. Vi har gott om vatten i Sverige men det är synd att slösa på våra resurser. Allt vatten som kommer ur kranen har först pumpats upp och renats. Cirka 30 % har dessutom värmts upp och därmed kostat mycket energi. När vi använt vattnet spolar vi ner det till reningsanläggningen där det på nytt ska renas med hjälp av energi och kemikalier. Genom att minska onödig vattenförbrukning spar vi både miljö och pengar. I många fall kan mycket vatten sparas utan att vi för den skull sänker vår levnadsstandard. Det kan handla om så enkla åtgärder som att stänga av kranen när vi borstar tänderna.
Famera Bostäder arbetar aktivt med att minska vattenförbrukningen, exempelvis genom att installera snålspolande utrustning på kranar, duschar och toaletter.

Hushållsel

Famera Bostäder sköter kontakten med nätdistributören, som är VEAB, och anmäler flytt till och från lägenheten. Vad gäller elhandeln kan du som hyresgäst själv välja vilken el-leverantör du vill ha.