Famera Fastigheter

Famera Fastigheter AB 

Vallviksvägen 4

352 51 Växjö

 

Famera Fastigheter AB är moderbolag i koncernen med dotterbolag:

Famera Bostäder AB - fastighet på Vallviksvägen i Växjö

Famera Lokaler 1 AB - fastighet på Skogsuddevägen i Växjö

Famera Lokaler 2 AB - fastighet på Markententerivägen i Växjö

Famera Lokaler 3 AB - fastighet på Hyvelgatan i Oskarshamn

Famera Lokaler 4 AB - fastighet på Pistolvägen i Växjö