Lokaler

Famera Fastigheter AB är ett Växjöbaserat fastighetsbolag som med närhet och kunskap erbjuder kommersiella lokaler. Som strategisk fastighetsförvaltare skapar vi värde genom att långsiktigt äga, förvalta och förädla fastigheter på attraktiva lägen. Vår affärsidé är både att förvalta befintliga fastigheter och att skapa nya handelsplatser för framtidens företagande. Bolagets flexibilitet och korta beslutsvägar, gör att vi kan erbjuda lokallösningar utifrån funktionalitet och kundens rådande behov. Vi arbetar för att bygga och utveckla goda långsiktiga relationer med entreprenörer, kommuner och hyresgäster. På så sätt skapar vi en trygg och hållbar verksamhet.

Famera Fastigheter AB har stor kunskap och erfarenhet i fastighetsbranschen och vårt fokus ligger nu på att expandera fastighetsportföljen. Koncernen står på en solid ekonomisk plattform, vilket innebär goda förutsättningar för stabil långsiktig värdetillväxt och medför att vi kan satsa långsiktigt på investeringar och fastighetsutveckling. Vårt mål är att över tid och med rimligt risktagande ha en stabil totalavkastning. Våra investeringar sker i huvudsak genom affärer där förvärvsprocessen inleds redan före byggstart, vilket skapar goda möjligheter att forma slutprodukten utifrån kundens önskemål. Vi känner oss trygga i vår roll som förvaltare och handlar själva upp löpande drift- och skötselavtal med lokala entreprenörer.

 

Fastighetsbeståndet är indelat i fyra marknadsområden:

Handelsplats I11/Saluten - Växjö

Handelsplats Pålaträdan - Växjö

Handelsplats Snickeriet - Oskarshamn

Verksamhetsområde Nylanda - Växjö