Hantering av personuppgifter

Så använder vi dina personuppgifter

När du söker lägenhet behöver vi lagra en del information om dig, nämligen de uppgifter som du själv uppgivit när du ringer eller mailar till oss i syfte att lämna en intresseanmälan om att hyra bostad. Vi gör detta med stöd av ditt samtycke, vilket du lämnar i och med att du lämnar en intresseanmälan med personuppgifter. Blir du hyresgäst hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera och administrera avtalsrelationen mellan oss. Avtalet kan inte ingås om vi inte har dina personuppgifter.

Exempel på personuppgifter som vi sparar är namn, adress, lägenhetsnummer, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Eftersom vi gör en kreditupplysning på blivande kunder så lagrar vi även en del ekonomisk information om dig.

Uppgifterna används bland annat för att kunna fördela lediga lägenheter, skapa kontrakt och skicka ut hyresavier.

Personuppgifter behandlas även i andra verksamhetssystem, till exempel i systemen för el-hantering och administration av porttelefoner.

Vi kan komma att lämna ut vissa personuppgifter om våra hyresgäster till myndigheter såsom Skatteverket, Försäkringskassan och kommuner.

Personuppgifterna sparas olika länge beroende på om du är sökande eller boende hos oss. Om du är sökande sparas uppgifterna i sex månader. Om du är boende hos oss sparas de flesta uppgifter så länge du bor kvar, och lagras sedan så länge som vi måste spara dem enligt lag.

 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart, allmänt använt format går det också bra.

Så länge du enbart är sökande och inte övergått till att bli hyresgäst kan du avsluta behandlingen när som helst genom att kontakta oss, men då kommer du inte kunna stå kvar som sökande. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Kontakt

Du kan utöva dina rättigheter genom att ringa 0470-77 76 90 eller skicka e-post till info@famera.se. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta Linda Lindskog, 0470-77 76 90.