Välkommen till Famera Fastigheter AB!

Famera Fastigheter AB hyr ut, förvaltar och bygger nytt!

Fastighetsbolaget är ett privatägt familjeföretag med fastigheter både i Växjö och Oskarshamn. Fastighetsportföljen

består både av kommersiella fastigheter och hyresfastigheter. Den kommersiella delen utgör koncernens tyngdpunkt

och lokalerna hyrs ut genom långtidskontrakt till marknadsledande kedjor och lokala företag.

 

Famera Fastigheter AB arbetar målinriktat med att finna smidiga och flexibla lösningar, även speciallösningar, till rimliga

kostnader för våra nuvarande och kommande intressenter. Vi är ett seriöst fastighetsbolag som erbjuder attraktiva

kommersiella lokaler och hyresrätter i trygga, välskötta områden.